Ognisko Pracy Pozaszkolnej

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 51242
    • Do końca roku: 24 dni
    • Do wakacji: 198 dni

Rekrutacja

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

w Wadowicach

OGŁASZA

rekrutację dzieci i młodzieży

na rok szkolny 2022/2023

 

Zapisy na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach ul. Sienkiewicza 9, tel. 33 8234610, na rok szkolny 2022/2023 będą odbywały się według przedstawionego harmonogramu:

L.p.

REKRUTACJA PODSTAWOWA

Terminy

1.       

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach - zał. kontynuacja

18.05.2022r.do 10.06.2022r.

2.       

Przyjmowanie wniosków od kandydatów, którzy chcą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - zał. podstawowa

15.06.2022r. do 01.07.2022r.

3.       

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na poszczególne zajęcia.

04.07.2022r. godz.: 12:00

4.

Rozpoczęcie zajęć w grupach – spotkania organizacyjne.

05.09.2022r. do 9.09.2022r.

 

L.p.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(dotyczy wyłącznie wolnych miejsc pozostałych po Rekrutacji Podstawowej)

  Terminy

     1.

Przyjmowanie kandydatów na wolne miejsca według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego. - zał. uzupełniająca

od 17.08.2022r.

Zapraszamy kandydatów indywidualnych (dzieci i młodzież od 4 roku życia) na zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania 

i uzdolnienia.